0899951080 Thứ 2- Thứ 6: 8:30 - 17:30; Thứ 7: 8:30-12:30
thietkegiabao@gmail.com Email liên hệ
41 Lê Công Phép, An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM
toggle menu
0899951080 Thứ 2- Thứ 6: 8:30 - 17:30; Thứ 7: 8:30-12:30
thietkegiabao@gmail.com Email liên hệ
41 Lê Công Phép, An Lạc, Bình Tân, Tp.HCM
toggle menu

Body Lab – Phòng Gym Cần Thơ

  • Thi công: Gia Bảo
  • Qui mô: 340 m2
  • Địa điểm: TP.Cần Thơ
  • Hoàn thành: 12/2020

Hoàn thành cùng lúc với quán cafe Đen Đá. Phòng gym nằm ở tầng 3 và 4 của tòa nhà.

 

Có thể là hình ảnh về nội thất, tường gạch và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất, tường gạch và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản cho biết 'uscle giabao.vn xaydunggiabao.vn Pain xaydunggiabao.vn unggiabao.v xaydunggiabao.vn xaydun ggiabao.vn xaydunggiabao.vn kaydung A-EE xaydunggiabao.vn xaydu'

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản cho biết 'G日 Uytinlachấtkượng kương abao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn Sore Muscle xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn Happy Pain xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản

Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'G日 giabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn nggiabao.vn xaydunggi ao.vn xaydunggiabao.vn 13 aydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydur'

Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'G日 Ơ ao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao'

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản cho biết 'G日 o 3 iabao.vn xaydunggiabao.vn iabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao, ggiabao. xaydu'

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản

Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bản