Căn hộ Res

  • Thiết kế  : Gia Bảo
  • Qui mô : 2 phòng ngủ – 2WC
  • Địa điểm : Q. Tân Phú, TP.HCM
  • Hoàn thành : 2019

Phòng khách:

CH anh Vinh 2019 PK 1 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PK 2 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PK 6 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PK 7 - Căn hộ Res

Phòng ăn – Bếp:

CH anh Vinh 2019 PK 5 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PK 4 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PK 3 600x428 - Căn hộ Res

Phòng ngủ 01:

CH anh Vinh 2019 PN 5 600x395 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN 1 600x453 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN 2 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN 3 600x401 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN 4 600x428 - Căn hộ Res

Phòng ngủ 02:

CH anh Vinh 2019 PN2 3 600x514 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN2 2 600x428 - Căn hộ ResCH anh Vinh 2019 PN2 1 600x514 - Căn hộ Res