Căn hộ Rus

Thiết kế : Gia Bảo
Qui mô : 65 m2
Địa điểm : TP.HCM
Hoàn thành : 06/2020

Phòng khách – Bếp – Phòng ăn:

11 1 600x480 - Căn hộ Rus3 1 600x480 - Căn hộ Rus10 1 600x300 - Căn hộ Rus8 600x450 - Căn hộ Rus6 1 600x480 - Căn hộ Rus2 1 600x480 - Căn hộ Rus 7 1 600x450 - Căn hộ Rus5 1 600x450 - Căn hộ Rus4 1 600x450 - Căn hộ Rus

Phòng ngủ 01:

PNGU 6 600x450 - Căn hộ RusPNGU 4 600x450 - Căn hộ RusPNGU 2 600x450 - Căn hộ RusPNGU 1 600x450 - Căn hộ Rus

Phòng ngủ 02:

PNGU 9 600x450 - Căn hộ Rus13 600x450 - Căn hộ Rus12 600x419 - Căn hộ RusPNGU 10 600x450 - Căn hộ RusPNGU 11 600x450 - Căn hộ Rus2 P.NGU COMBO CHI NGA  View08 View19E 600x450 - Căn hộ Rus