Căn hộ Vincity Q.9

  • Thiết kế – Thi công : Gia Bảo
  • Qui mô : 65 m2
  • Địa điểm : Q. 9, TP.HCM
  • Hoàn thành : 01/2021

Phòng khách – Bếp – Phòng ăn:

2 600x407 - Căn hộ Vincity Q.98 600x407 - Căn hộ Vincity Q.910 600x485 - Căn hộ Vincity Q.93 600x290 - Căn hộ Vincity Q.94 600x400 - Căn hộ Vincity Q.97 600x400 - Căn hộ Vincity Q.95 600x400 - Căn hộ Vincity Q.99 600x400 - Căn hộ Vincity Q.9Phòng ngủ 1:

PNGU1 1 600x460 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU1 2 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU1 3 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU1 4 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU1 5 600x448 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU1 6 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9

Phòng ngủ 2:PNGU2 1 600x440 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU2 5 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU2 6 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU2 7 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9PNGU2 8 600x480 - Căn hộ Vincity Q.9