Cửa hàng Computer

Thiết kế – thi công: Gia Bảo
Qui mô : 75 m2
Địa điểm : Q.8, TP.HCM
Hoàn thành : 06/2019
Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'GB Uytinlàchấtlương Uy là chất lượng DELL SONY DELL SONY SUS bao.vn ASUS xaydunggiabao.vn DELL xaydunggi xaydunggiabao.vn xa PHỐI CẢNH'Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'GB chatlươnd DELL KBVISION LÊ KHANG since 1998 xaydunggiabao.vn xaydun xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn PHỐICẢNH PHỐI'Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'GB Uytin chất KBVISION QUESTEK KBVISION QUESTEK KBVISION CAIVER xaydunggiabao.vn xaydungg xaydunggiabao.vn 3AAHIâI xaydunggiabao.vn xaydı unggiabao.vn xaydunggiabao.vn PHỐI CẢNH'Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn bản cho biết 'JESIEX IS Deu ASUS DELL xaydunggiabao.vn xayd xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn PHỐI CẢNH'Có thể là hình ảnh về trong nhà và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, trong nhà và văn bản cho biết 'GB xaydunggiabao.vn xaydunggiabao.vn 110 LE KHANS unggiabao.vn KHANG'
Có thể là hình ảnh về trong nhà