Nhà phố Long An

Thiết kế : Gia Bảo
Qui mô : 97 m2
Địa điểm : Long An
Hoàn thành : 09/2020
Phòng khách:
KHACH BEP 6 600x380 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 5 600x375 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 4 600x375 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 2 600x375 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 1 600x375 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 10 600x375 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 8 600x375 - Nhà phố Long An
Phòng ăn – Bếp:
KHACH BEP 9 600x455 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 7 600x412 - Nhà phố Long AnKHACH BEP 3 600x375 - Nhà phố Long An
Phòng ngủ 01:
PNGU 01 1 600x375 - Nhà phố Long AnPNGU 01 3 600x375 - Nhà phố Long AnPNGU 01 2 600x375 - Nhà phố Long AnPNGU 01 4 600x375 - Nhà phố Long AnPNGU 01 8 600x375 - Nhà phố Long AnPNGU 01 5 596x600 - Nhà phố Long AnPNGU 01 6 - Nhà phố Long An
Phòng ngủ 02:
P.NGU 2  View01 600x375 - Nhà phố Long AnP.NGU 2  View02 600x375 - Nhà phố Long AnP.NGU 2  View06 600x375 - Nhà phố Long An