Nhà phố – văn phòng Gò Vấp

Tầng trệt được dùng làm văn phòng làm việc:

01 tret office 2 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp01 tret office 3 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp01 tret office 4 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp01 tret office 1 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp

Phòng khách:

02 khach bep 8 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp

02 khach bep 1 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 5 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 3 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 9 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp

Phòng ăn – Bếp:

02 khach bep 4 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 7 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 10 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 5 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp02 khach bep 6 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp

Phòng ngủ 01:

03 P.NGU 1 6 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 5 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 4 600x407 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 2 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 1 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 8 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp03 P.NGU 1 9 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp

Phòng ngủ 02:

04 pngu 2 3 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 5 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 6 600x407 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 7 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 8 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 9 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp04 pngu 2 1 600x400 - Nhà phố - văn phòng Gò Vấp